Portfolio

MY PORTFOLIO

เตือนตัวเอง ว่าเก่งได้...แต่อย่ากร่าง รู้รับฟัง.ไม่ใช่พล่ามเป็นน้ำไหล อย่าหลงตน...ให้คนเขาเหนื่อยใจ เจอบันได ถ้าขึ้นได้..ต้องลงเป็น