คำคมภาษาอังกฤษ

So many of my smile begin with you รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณ It is not an attitude; it is the way I am ไม่ใช่เพราะวิธีคิดแตกต่าง แต่เพราะตัวตนฉันเป็นแบบนี้
อ่านเพิ่มเติม