จตุรอาชา

มีตำนานหนึ่ง ที่ได้รับการกล่าวขานมาโดยตลอดในพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์ อย่างการคงอยู่ของเหล่า “คนม้าทั้งสี่” หรือ “4 Horsemen of the Apocalyps”
อ่านเพิ่มเติม